School of Education, Kyushu University scroll

Khái quát

Khoa Giáo dục trường Đại học Kyushu thực sự thấu hiểu được tầm quan trọng của nguồn nhân lực tài năng có thể đóng vai trò tích cực trên trường quốc tế – những người am hiểu sâu sắc sự đa dạng về văn hóa – xã hội của châu Á ngày nay, có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan tới giáo dục, tâm lý học, phát triển… và các vấn đề khác trong thời đại toàn cầu hóa từ góc độ đa diện, xuyên biên giới. Với mục đích để phát triển nguồn nhân lực sau đây, những người sẽ đảm nhận thách thức giải quyết vấn đề.

Triết lý, mục tiêu giáo dục, hình ảnh nguồn nhân lực cần đào tạo

Khoa Giáo dục trường đại học Kyushu với mục đích phát triển nguồn nhân lực có thể giải quyết một cách sáng tạo các vấn đề trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội, nơi con người tương tác với nhau, dựa trên sự nhìn nhận sâu sắc cùng thái độ thông cảm đối với con người của khoa Giáo dục thông qua kết hợp giữa lý thuyết và thực hành của giáo dục cơ bản và giáo dục chuyên sâu liên quan đến giáo dục học và tâm lý học như một ngành khoa học tổng hợp về con người tập trung vào sự hình thành và phát triển con người.

  • Các nhà nghiên cứu chuyên ngành tham gia giáo dục đào tạo và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở nghiên cứu trong và nước ngoài sau khi trải qua chương trình giáo dục tích hợp giữa đại học và sau đại học (Khoa của chúng tôi, trường sau đại học của chúng tôi,..)
  • Thông qua quá trình giáo dục ở đại học và sau đại học (Cao học) các chuyên gia và người hướng dẫn tham gia vào các hoạt động thực tế của giáo dục và phúc lợi tại các cơ sở giáo dục và cơ sở phúc lợi khác nhau.
  • Các nhà nghiên cứu chuyên ngành liên quan đến phát triển nguồn nhân lực thực tế và phát triển kỹ năng trong các văn phòng chính phủ và các công ty tư nhân, cũng như các hoạt động thực tế trong lĩnh vực giáo dục và tâm lý
  • Các chuyên gia và người hướng dẫn tham gia vào các hoạt động giáo dục, hoạt động phúc lợi như hoạt động tình nguyện trong cộng đồng địa phương và trong cả cộng đồng quốc tế
  • Các chuyên gia, người hướng dẫn và nhà hoạt động tình nguyện tham gia vào các hoạt động chuyên môn như tư vấn tâm lý, chăm sóc tâm lý với tư cách là nhà tư vấn tâm lý

Để biết thêm thông tin về nội dung của khoa, hãy xem trong đường link bên dưới.
https://education.kyushu-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2020/10/pamphlet2020-1.pdf

Về việc quốc tế hóa của Khoa Giáo dục

Để thúc đẩy quốc tế hóa hơn nữa, từ năm 2019, khoa Giáo dục đã mở khóa Quốc tế có những đặc trưng như sau:

Đặc trưng 1: Thực thi các bài giảng thực hành bằng tiếng Anh

Tại Khoa Giáo dục đã có những bài giảng thực hành bằng tiếng Anh. Tuy có thể tốt nghiệp bằng cách lấy các tín chỉ của bài giảng tiếng Anh, nhưng học tiếng Nhật cơ bản là cần thiết cho cuộc sống hàng ngày

Đặc trưng 2: Kết nối với những cơ sở nghiên cứu giáo dục trung học, đại học ở nước ngoài.

Hiện tại Khoa Giáo dục của đại học Kyushu đã ký thỏa thuận kết nối với 4 cơ sở giáo dục, thiết lập kết nối với những cơ sở nghiên cứu giáo dục trung học, đại học ở nước ngoài. Tại các cơ sở do Khoa Giáo dục thành lập,sẽ tổ chức giảng dạy, bồi dưỡng giáo dục tiếng Nhật, tham quan các giờ học,…Tại các cơ sở này sẽ hợp tác trở thành nơi thực tập Nghiên cứu thực địa, Thực tập nước ngoài, là các môn học của Khoa Giáo dục.

Khoa Giáo dục Đại học Kyushu Kỳ thi tuyển sinh quốc tế

 

Thời gian nộp Hồ sơ:
Khoảng trung tuần tháng 9

Phương pháp tuyển chọn
Vòng tuyển chọn thứ nhất (vòng hồ sơ) trung tuần tháng 11 gửi kết quả đi
Vòng tuyển chọn thứ hai (phòng thuyết trình và phỏng vấn) tiến hành vào đầu tháng 12
Về nguyên tắc, địa điểm cho vòng tuyển chọn thứ hai là Nhật Bản

Số lượng tuyển sinh:
3 người

Chi tiết về kì tuyển sinh Quốc tế vui lòng xem tại link phía dưới : https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/admission/faculty/international

Địa chỉ liên hệ
School of Education, KYUSHU University
〒812-8581 Fukuoka-shi, Nishi-ku,Motooka 744
TEL +81-92-802-6362
(Student Affairs Division, Education、Administrative Office(Humanities, Human-Environment Studies, Law, Economics and Integrated Sciences for Global Society)
E-mail:jbkkyomu1ed@jimu.kyushu-u.ac.jp

Khái quát về kì thi Quốc tế

Trong kỳ thi tuyển sinh Quốc tế, sự quan tâm và hiểu biết về cộng đồng Quốc tế, sự quan tâm đến sự đa dạng văn hóa, khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ (tiếng Anh và ngoại ngữ ở đây là tiếng Nhật), tính linh hoạt, hợp tác trong các tình huống thực tế khác nhau,..được đánh giá bằng phương pháp dưới đây:

①Vòng tuyển chọn thứ nhất: việc lựa chon được tiến hành đựa trên việc đánh giá các tài liệu đã nộp (Bản khảo sát cấp 3- học bạ có kèm lời nhận xét của giáo viên, bảng điểm – thành tích tốt nghiệp, chứng nhận năng lực ngôn ngữ,..)
②Vòng tuyển chọn thứ 2: Những ứng viên đỗ của vòng tuyển chọn đầu tiên sẽ được lựa chọn bằng cách đánh giá toàn diện bằng bài thuyết trình và được phỏng vấn bởi một hội đồng gồm ba giám khảo.
③Với mục đích chuẩn bị bài thuyết trình của mình, các ứng viên sẽ được trả lời các câu hỏi vào ngày phỏng vấn và được yêu cầu trình bày câu trả lời của họ bằng miệng (có sử dụng hình ảnh trực quan) trước hội đồng chấm thi. Khi trình bày có thể sử dụng ngôn ngữ là tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.

Để biết thông tin mới nhất về hồ sơ cần nộp và cách thức xét tuyển, vui lòng xem trên trang web của kỳ thi tuyển sinh quốc tế.
Đường link của kì tuyển sinh Quốc tế : https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/admission/faculty/international

Giới thiệu về khóa Quốc tế khoa Giáo dục đại học Kyushu

Với mong muốn Khoa Giáo dục tiếp tục phát triển như một cơ sở giáo dục và nghiên cứu về giáo dục, tâm lý học từ góc độ quốc tế, Khoa chúng tôi hướng tới phát triển nguồn nhân lực phong phú đa diện và xuyên biên giới có thể đóng một vai trò tích cực, đặc biệt là ở khu vực Châu Á.

①Khóa học Quốc tế của khoa Giáo dục là chương trình giảng dạy từ quan điểm đa dạng văn hóa đi tìm hiểu các đặc điểm và vấn đề giáo dục, tâm lý, sự phát triển ở nước ngoài, đặc biệt là ở các nước châu Á. Có một bộ phận các tiết học sử dụng ngôn ngữ chủ đạo là tiếng Anh.
②Giao lưu và học hỏi giữa các sinh viên Nhật Bản với các sinh viên từ nước ngoài đến khoa Giáo dục du học.
③Giao lưu và học hỏi giữa các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên với các trường đối tác ở nước ngoài khi tham gia công tác thực địa (nghiên cứu, điều tra, thu thập tài liệu) hoặc thực tập ở nước ngoài.
④Với mục đích hướng đến việc viết luận văn tốt nghiệp bằng tiếng Anh cùng với việc trình bày các kết quả nghiên cứu tại các hội thảo quốc tế.

Hệ thống hướng dẫn giáo dục của khóa học Quốc tế

Bắt đầu từ kỳ học thứ 2 sinh viên sẽ vừa theo chương trình của khóa học Quốc tế vừa chuẩn bị tham gia các chuyến thực địa hoặc thực tập ở nước ngoài. Ngay cả khi đang là sinh viên của khóa học Quốc tế, bạn cũng có thể tham gia học các môn học khác do Khoa Giáo dục cung cấp giống như các sinh viên ngoài khóa học.Trong học kỳ đầu năm thứ 3 của khóa học Quốc tế, sinh viên sẽ được phân về các phòng nghiên cứu, dưới sự hướng dẫn của giảng viên – những người hướng dẫn sinh viên bắt đầu nghiên cứu điều tra các vấn đề hướng tới cộng đồng quốc tế và sự đa dạng văn hóa, tạo dựng bài luận văn tốt nghiệp bằng tiếng Anh. Trong khi học tập tại khoa, sinh viên được giúp đỡ để tham gia phát biểu thành quả nghiên cứu tại các hội thảo Quốc tế.